Stát vám může spočítat vaše slepice či odvážit úrodu. Půjčit mu musíte i auto

Date:

Ozbrojený konflikt na Ukrajině přináší závažné společenské změny i na Slovensku. Jednou z nich je vyhlášená hospodářská mobilizace, která může ovlivnit chod nejen státních orgánů, měst a obcí, ale například i vysokých škol, či soukromých společností a podnikatelů. Koho se týká, co znamená pro náš běžný život, jaké přináší povinnosti a co tento institut vlastně znamená? Vysvětlení přináší advokátní kancelář RUŽIČKA AND PARTNERS.

Ochrana země

Problematiku hospodářské mobilizace upravuje zákon 179/2011 Z.z.. Zjednodušeně jde o soubor hospodářských a organizačních činností a opatření v období krizové situace nebo ve stavu bezpečnosti, kdy se na krizovou situaci připravujeme. Pomocí jednotlivých opatření se má zajistit ochrana základních bezpečnostních zájmů naší země, příprava na obranu, či řešení krizových situací a zmenšení jejich důsledků.

„Cílem je také zajistit základní a životně důležité zboží a služby nezbytné pro přežití obyvatelstva, jako například maso, cukr, mouku a mléko, ze služeb například dopravu osob a věcí. Stejně tak je podstatné i zabezpečení dodávky elektřiny a vody,“ vysvětluje JUDr. Ján Azud, partner advokátní kanceláře RUŽIČKA AND PARTNERS.

Hospodářská mobilizace dále vytváří předpoklady k zajištění aktivit nejdůležitějších subjektů veřejné moci, resp. státní aparatury, kterým jsou zejména ústřední orgány, jako například Ministerstvo vnitra SR, ozbrojené bezpečnostní sbory, například Sbor vězeňské a justiční stráže, Policejní sbor a záchranné složky.

Jedná se o právo: Mobilizace a branná povinnost: Koho se týká a co vám hrozí, když ji odmítnete? S Janou Alušíkovou Alušíkovou (advokátní kancelář MPH) – odvysíláno 4. 3. 2022.
Příkaz bez možnosti odvolání

Subjekty hospodářské mobilizace jsou v první řadě ústřední orgány určené vládou, VÚC, obce a města, okresní úřady, Národní banka Slovenska, RTVS, Sociální pojišťovna, jakož i Státní pokladna. Za subjekty hospodářské mobilizace ale mohou být označeni příkazem nebo rozhodnutím kompetentních orgánů i podnikatelé, rozpočtové a příspěvkové organizace, jakož i veřejné vysoké školy. A také na tuto skupinu se vztahují specifická práva a povinnosti. Na Slovensku přitom od 12. března 2020 trvá mimořádná situace, která byla vyhlášena Vládou SR z důvodu onemocnění COVID-19. Navíc 26. února letošního roku Vláda SR vyhlásila mimořádnou situaci v souvislosti s hromadným přílivem cizinců na území SR před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. To znamená, že z pohledu platné legislativy se nacházíme v období krizové situace.

„Z tohoto důvodu je možné, aby kompetentní orgány příkazem určily podnikatele, například společnost s ručeným omezením, jako subjekt hospodářské mobilizace. Zajímavostí je, že proti příkazu není přípustný opravný prostředek, tedy odvolání. Což znamená, že takový podnikatel nemůže příkaz napadnout,“ dodává Ján Azud.

Mezi opatření, která mohou být takto dosahována, řadíme například povinnost chránit životně důležité zdroje, organizaci dodávek životně důležitých zboží a jejich prodej s využitím mimořádných regulačních opatření, věcné plnění či organizaci zdravotnického zabezpečení. Jste subjekt hospodářské mobilizace? Taková jsou vaše práva a povinnosti Subjekty hospodářské mobilizace v období krizové situace mohou uplatňovat náhradu za omezení vlastnického práva nebo užívacího práva při věcném plnění a za plnění pracovní povinnosti, dále mohou požadovat od kompetentního orgánu zajištění doplnění lidských zdrojů a věcných prostředků za účelem plnění konkrétního. opatření, která provádějí na základě rozhodnutí nebo příkazu.

Shot of a large flock of chicken hens all together in a big warehouse on a farm

Určený subjekt je na druhé straně povinen v období krizové situace plnit přikázaná opatření.

„Zajímavostí však je, že i podnikatelé a jiné právnické osoby, kteří nebyli určeni za subjekty hospodářské mobilizace, jsou v období krizové situace rovněž povinni dodržovat jisté povinnosti a omezení. Jako například podřídit se věcnému plnění na základě příkazu kompetentního orgánu, dodržovat regulační opatření spotřeby elektřiny a plynu, spotřeby tepla, spotřeby vody a spotřeby ropy a ropných výrobků, jakož i poskytnout na základě vyžádání obce informace o stavu a inventarizaci hospodářských zvířat a rostlinných komodit, objasňuje Ádám Sípos z advokátní kanceláře RUŽIČKA AND PARTNERS. Subjekty jsou tyto povinnosti a limity povinny dodržet, pokud souvisejí s plněním vybraných opatření hospodářské mobilizace, jako je například regulace rozvodu a spotřeby elektřiny a tepla, jakož i regulace distribuce a spotřeby plynu nebo organizace veterinární péče.

- Reklama -pr článek

Nové příběhy

Další články autora
Katka

Jak vybrat stan správný stan 

Nejdůležitější součástí vybavení do kempu je logicky stan. Při jeho...

Otrava u psa nebo kočky. Co mám dělat?  

I když pečlivě dodržujete režim krmení, trávíte dny a...

Tipy od vyhledávače práce MyJobsi.cz jak si udržet zaměstnání

V dnešní době spousta firem nemůže najít dostatečné množství zaměstnanců....

Porovnali jsme IVPN proti Bitdefender VPN Premium: Která VPN vyhrála?

Kterou z těchto VPN vybrat: iVPN, nebo raději zvolit...