Odvody za kurzarbeit? Ano, i když jste penzista

Date:

Povinnost odvádět pojistné na financování podpory se týká všech zaměstnanců s uzavřenou pracovní smlouvou, tedy i těch, kteří dostávají důchod.

Povinnost odvádět pojistné na financování podpory se týká všech zaměstnanců s uzavřenou pracovní smlouvou, tedy i těch, kteří dostávají důchod.

Za zaměstnance v pracovním poměru (s pracovní smlouvou dle Zákoníku práce), který má přiznaný starobní důchod, předčasný starobní důchod, invalidní důchod pro pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost o více než 70 % nebo má přiznaný invalidní důchod a dovršil důchodový věk, zaměstnavatel platí na kurzarbeit.

Pojistné je ve výši 0,5 % z vyměřovacího základu. Zákon účinný od 1. března 2022 stanovil, že toto pojistné odvádí zaměstnavatel za každého zaměstnance v pracovním poměru i v právním vztahu na základě smlouvy o profesionálním provádění sportu (pojištění v nezaměstnanosti se v části zaměstnavatel rozdělilo na 0,5 % na pojištění v nezaměstnanosti a 0 ,5 % na pojistné na financování podpory – kurzarbeit). Za zaměstnance-důchodce však zaměstnavatel pojistné na pojištění v nezaměstnanosti neodvádí.

Sociální pojišťovna upozorňuje zaměstnavatele i na to, že pokud má jedna fyzická osoba u zaměstnavatele dva právní vztahy, z nichž platí pojistné na sociální pojištění, přičemž jeden právní vztah je například. z titulu jednatele společnosti a druhý na základě pracovního poměru, zaměstnavatel platí pojistné na financování podpory v době zkrácené práce (kurzarbeit) za zaměstnance jen z pracovního poměru.

Při placení pojistného na kurzarbeit je tedy rozhodující, jaký typ právního vztahu má zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřen. Je-li zaměstnanec s právem na pravidelný příjem v pracovním poměru (má uzavřenou pracovní smlouvu) nebo je v právním vztahu na základě smlouvy o profesionálním provádění sportu, zaměstnavatel za něj platí pojistné na financování podpory – kurzarbeit.

stack of one hundred dollars notes on dollars background

Pokud zaměstnanec vykonává práci u zaměstnavatele na základě státnězaměstnaneckého poměru nebo jiného právního vztahu (např. společník, jednatel, poslanec městského/obecního zastupitelstva), pak zaměstnavatel za něj pojistné na kurzarbeit neplatí. Toto pojistné se nevztahuje ani na dohody o práci vykonávané mimo pracovní poměr.

- Reklama -pr článek

Nové příběhy

Další články autora
Katka

Pořiďte si nové cyklistické oblečení v té nejvyšší kvalitě

Také je pro vás léto symbolem cyklistiky, výletů na...

Minerální kameny a vůně

K minerálním kamenům ve vašem meditačním koutku patří také...

Vstříc krásným vlasům a pleti s ricinovým olejem

Pleť, vlasy, ale také nehty, řasy a obočí jsou...

Rukou blízkých loni zemřelo 23 lidí. Co říkají statistiky o domácím násilí?

Pandemie byla dokonalou bouří domácího násilí. Domácího násilí v uplynulém...